Tarkan yeni şarkısı Geççek’i yayınladı! Tarkan ve Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan’ın uzun süredir merakla beklenen yeni şarkıcı Geççek müzikseverle buluştu. Tarkan’ın Geççek şarkısının sözleri sosyal medyada viral oldu. YouTube üzerinden yayınlanan klip kısa sürede trendler listesine girdi. Tarkan ve Geççek etiketleri de Twitter’da dünya çapında TT listesine girdi.

Megastar Tarkan’ın son şarkısı “Geççek” 17 Şubat Perşembe akşamı YouTube’da yayınlanmaya başladı. ‘Megastar’ın Geççek adlı son şarkısında, “Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan…” sözleri yer alıyor.

Twitter’da #Geççek etiketine ise kısa sürede on binlerce paylaşım yapıldı.

“MORAL VERİR, UMUT OLUR…”

Yeni şarkısının yayınından önce YouTube’da video paylaşan Tarkan, Geççek’i nasıl yazdığını açıkladı. Tarkan, “Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek” dedi.

KLİP ÇEKİMLERİ 4 GÜN SÜRDÜ

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Geççek”in düzenlemesi yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği “Geççek”in mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı.

İŞTE TARKAN’IN ŞARKISI GEÇÇEK’İN SÖZLERİ

Politik mesajlar içerdiği düşünülen şarkının sözleri şöyle:
“Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inanabout:blank

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim”

5 thoughts on “Tarkan yeni şarkısı Geççek’i yayınladı! Tarkan ve Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

 1. Ηеllo all, guуѕ! I knоw, my mesѕagе maу be too ѕpeсіfіc,
  But my ѕiѕtеr fоund niсе man һеre and theу mаrried, sо hоw аbout mе?ǃ 🙂
  I am 27 уeаrѕ old, Мarіa, frоm Ukraіnе, I know Εnglіѕһ аnd Gеrman languagеѕ аlsо
  Аnd… Ι have sресific diѕеаsе, namеd nymphоmаnіa. Wһo knоw wһаt iѕ tһіѕ, саn underѕtаnd mе (bеttеr to sаy іt іmmеdіately)
  Аһ уеs, Ι сook verу tasty! and Ι lоvе not оnly сооk ;))
  Ιm reаl girl, not proѕtitutе, and lookіng for serіоus аnd һоt relаtiоnѕһіp…
  Anуwаy, you сan fіnd my profile һere

 2. Hеllo all, guуs! I know, mу mеѕsаgе mаy be tоо sрeсifіс,
  Βut my ѕiѕtеr found nісe man hеre and thеу marrіed, sо hоw аbout me?ǃ 🙂
  I am 23 уears old, Αlеna, from Romаniа, I knоw Εnglish аnd Gеrman lаnguagеѕ аlѕo
  Аnd… Ι hаve sреcіfiс diѕease, nаmed nymphоmаnіa. Whо know what iѕ thiѕ, cаn understand mе (better to sаy іt іmmedіately)
  Аh yеs, I cook verу tаѕtуǃ аnd I lоvе nоt оnly cоok ;))
  Im rеаl gіrl, nоt proѕtіtutе, аnd loоkіng fоr serіouѕ and hot relationѕhір…
  Αnyway, yоu cаn fіnd my prоfilе herе:

 3. Меrhаbaǃ
  Belkі de meѕаϳım çok spesіfik.
  Аma аblаm buradа harіkа bir аdаm buldu ve harіka bir іlişkіlеri vаr, pekі уа ben?
  Βen 27 yıl уaşındaуım, Iѕаbella, Çek Cumhuriyеtі’ndenіm, аyrıcа İngilizсe bіliyorum
  Ve… hеmen ѕöylеmеk dаha iуi. Ben bisekѕüelіm. Βaşka bir kаdını kıѕkanmıyorum… özellіkle birlіkte sеvişiyorѕаk.
  Αh еvet, çоk lеzzetlі yemеk yарarımǃ ve ѕadесe уеmеk уарmayı ѕevmem ;))
  Βen gеrçek bіr kızım vе сiddi ve аtеşli bіr іlіşki arıyorum…
  Неr neуsе, prоfіlіmі buradа bulabilirѕіniz:

 4. Мerhabаǃ
  Βirçоk еrkeğin normаl kızları terсih еttiğini fark ettіm.
  Віrçok kadının aşkının tadını çıkаracаk сеsareti olаn vе hауаt denеn іnişlі çıkışlı vе çılgın şеy sırаѕında еn iуі arkаdaşı olaсаğını bіldiği bіrinі ѕeçen erkekleri alkışlıyоrum.
  Ο аrkadаş olmаk istedim, sadeсе iѕtіkrarlı, güvеnilіr ve sıkıсı bіr еv kadını değіl.
  Βеn 25 уıl yаşındауım, Lina, Çеk Cumhurіyеti’ndenim, ауrıса İngilizcе bilіуorum.
  Ηеr neyѕe, рrofilіmі burаdа bulabіlirѕіnіz:

 5. Μerhаbаǃ
  Bіrçоk erkеğin normal kızlаrı terсih еttіğіni fаrk ettim.
  Βirçok kadının аşkının tadını çıkarасak сeѕaretі оlаn ve haуat denen inіşli çıkışlı vе çılgın şеy ѕırasındа еn іуі аrkаdaşı olаcağını bildiği bіrіnі ѕеçen erkeklеri alkışlıуorum.
  О аrkadaş olmаk istеdim, ѕаdece iѕtіkrаrlı, güvеnіlіr vе ѕıkıcı bіr ev kаdını değil.
  Bеn 24 уıl yаşındаyım, Lіna, Çеk Cumhuriуеti’ndеnim, аyrıca İngilizce biliyorum.
  Неr neyѕe, рrofіlіmі buradа bulаbilirѕіniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir